Honorarium

Honorarium w każdej sprawie ustalane jest indywidualnie i zależy od stopnia jej skomplikowania i przewidywanego nakładu pracy.